Eindrapport - Bufferbudget als oplossing voor inkomstenverrekening?

Dit rapport gaat over een mogelijk nieuw middel dat een oplossing kan bieden voor financiële onzekerheid die bij inwoners kan ontstaan wanneer zij deeltijd gaan werken in de bijstand – het bufferbudget.

Eindrapport - Bufferbudget als oplossing voor inkomstenverrekening? (PDF | 43 pagina's | 1,6 MB)