Antwoorden Kamervragen over het gebrek aan openbaarheid in de rechtspraak

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'De rechtspraak is kennelijk alleen openbaar voorzover het de rechter behaagt'. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over het gebrek aan openbaarheid in de rechtspraak (PDF | 3 pagina's | 177 kB)