Antwoorden op Kamervragen over artikel Bewoners Zeist boos over uitbreidingsplannen KNVB

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Bewoners Zeist boos over uitbreidingsplannen KNVB: Heel bos moet er voor wijken'. Het Tweede Kamerlid Heerema (VVD) heeft de vragen gesteld.