Kamerbrief over schikking thuiskopievergoedingen en stand van zaken bemiddeling vergoedingsrecht video on demand

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de schikking tussen de Staat en Stichting de Thuiskopie enerzijds en een aantal fabrikanten en importeurs van blanco CD’s en DVD’s anderzijds. Het gaat om enkele langlopende geschillen over thuiskopievergoedingen uit de periode 2003-2014. Daarnaast gaat hij in op de stand van zaken van de bemiddeling bij het vergoedingsrecht voor video on demand.

Kamerbrief over schikking thuiskopievergoedingen en stand van zaken bemiddeling vergoedingsrecht video on demand (PDF | 4 pagina's | 182 kB)