Kamerbrief over monitor vervoerplannen 2023 en doorkijk conferenties en herijking TBOV

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de '3e monitoringsrapportage Transitie OV'. Zij gaat daarbij in op de bestuurlijke conferentie van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over de urgente problematiek in het openbaar vervoer (OV). Ook bespreekt zij de herijking van het Toekomstbeeld OV (TBOV) in 2023.

Kamerbrief over monitor vervoerplannen 2023 en doorkijk conferenties en herijking TBOV (PDF | 4 pagina's | 259 kB)