3e monitoringsrapportage Transitie OV

Het rapport geeft op basis van de vervoerplannen van de regionale vervoerconcessies en het hoofdrailnet inzicht in het geplande openbaar vervoer (OV) voor 2023.

3e monitoringsrapportage Transitie OV (PDF | 27 pagina's | 797 kB)