Kamerbrief bij conceptregeling wijzigingen in de Subsidieregeling lerarenbeurs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling voor de verlenging en wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Hij informeert de Kamer over het voornemen om deze in werking te laten treden op 1 april 2023.

Kamerbrief bij conceptregeling wijzigingen in de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 1 pagina | 147 kB)