Spiegel Bestaanszekerheid 2022

Rapport over inzichten en oordelen over de werking van het stelsel van werk en inkomen, vanuit verschillende perspectieven. Dit rapport biedt integraal inzicht in de doeltreffendheid van dit stelsel. Er is bijzondere aandacht voor de gemeentelijke re-integratie op basis van de Participatiewet, de re-integratiedienstverlening door UWV (WW, WIA en Wajong), werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s, aan inkomensondersteuning (Participatiewet, aanvullende minimaregelingen) en de Tozo-regeling. Het rapport is van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Spiegel Bestaanszekerheid 2022 (PDF | 92 pagina's | 3,2 MB)