Verzamelbrief opvang Oekraine

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Hij stuurt enkele rapporten mee met de Kamerbrief.

Verzamelbrief opvang Oekraine (PDF | 7 pagina's | 321 kB)


Hij bespreekt de volgende onderwerpen:

 • het Clingendael rapport 'Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden: Piekscenario’s door nieuwe offensieven';
 • de stand van zaken Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne;
 • de verlenging van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne;
 • de aanscherping van de uitvoering Richtlijn Tijdelijke Bescherming;
 • het remigratiebeleid;
 • het maatschappelijk draagvlak;
 • het rapport 'Monitoringsonderzoek taalonderwijs aan volwassen Oekraïense ontheemden';
 • taalaanbod voor ontheemden uit Oekraïne;
 • de publicatie 'Aandeel Oekraïense vluchtelingen met werk toegenomen' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • de stand van zaken van de motie vna het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) over voorkomen van het opzeggen van huurcontracten van woningen vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen;
 • de motie van de Tweede Kamerleden  Podt (D66) en Ceder (ChristenUnie) over de geldigheid van de stickers verblijfstaantekening verlengen tot einddatum van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.