Kamerbrief over resultaten beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en havens 2016-2021

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 18 'Scheepvaart en Havens' van de begroting van he ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beleidsdoorlichting richt zich op het gevoerde beleid op de terreinen binnenvaart, zeevaart en zeehavens in de periode 2015 tot en met 2020. Ook stuurt de minister een beoordeling review) door een onafhankelijk deskundige. Hij gaat in op de conclusies en aanbevelingen uit de doorlichting.

Kamerbrief over resultaten beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en havens 2016-2021 (PDF | 3 pagina's | 200 kB)