Beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens

Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 18 'Scheepvaart en Havens' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beleidsdoorlichting richt zich op het gevoerde beleid op de terreinen binnenvaart, zeevaart en zeehavens in de periode 2015 tot en met 2020.

Beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens (PDF | 84 pagina's | 1,3 MB)