Beantwoording Kamervragen over de evaluatie van de wet toezicht accountantsorganisaties

Minister Kaag (Financiën) beantwoordt vragen over de Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De vragen komen uit het verslag van de vaste commissie voor Financiën van 18 oktober 2022.

Beantwoording Kamervragen over de evaluatie van de wet toezicht accountantsorganisaties (PDF | 8 pagina's | 195 kB)