Memorie van toelichting bij Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpassing van de kleineondernemersregeling (Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling).

Memorie van toelichting bij Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (PDF | 43 pagina's | 1,9 MB)