Nader rapport voorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

Dit wetsvoorstel voorziet in de implementatie van de Richtlijn kleineondernemersregeling. De richtlijn maakt toepassing van de kleineondernemersregeling in andere lidstaten mogelijk. Daarnaast worden de termijnen voor de toepassing van de kleineondernemersregeling verkort.

Nader rapport voorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (PDF | 10 pagina's | 500 kB)

Bijlagen