Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over dilemmas bij schuldhulpverleners om te kunnen handelen in het belang van clienten

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over dilemma’s bij schuldhulpverleners om te kunnen handelen in het belang van cliënten. Dit als gevolg van het aangenomen wetsvoorstel tot wijziging van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over dilemmas bij schuldhulpverleners om te kunnen handelen in het belang van clienten (PDF | 1 pagina | 155 kB)