Nota van wijziging Wet educatieve module

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft een torlichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding.

Nota van wijziging Wet educatieve module (PDF | 5 pagina's | 273 kB)