Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het position paper van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). De minister had de Eerste Kamer een reactie toegezegd. De Tweede Kamer krijgt een afschrift van deze brief.

Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet (PDF | 8 pagina's | 420 kB)