Antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW oktober 2022

Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op een (nadere) vraag over de brief ‘Stand van zaken NOW oktober 2022’. NOW staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De Eerste Kamerleden van de CDA-fractie heeft de vraag gesteld. 

Antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 119 kB)