Kamerbrief over signaal over rapporten van de ADR en Justis

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek dat hij wil laten uitvoeren naar verschillen tussen assurancerapporten over ICT-beveiligingsassessments DigiD. Het gaat om rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) opstelt voor Justis en rapporten die Logius van Justis ontvangt over hetzelfde onderwerp.

Kamerbrief over signaal over rapporten van de ADR en Justis (PDF | 1 pagina | 156 kB)