Uitstelbrief op Kamervragen over het item in Op1 ‘Administratieve lasten wijkverpleegkundige en huisarts’

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) meldt dat de antwoorden op vragen over het item in Op1 ‘Administratieve lasten wijkverpleegkundige en huisarts’ later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) heeft de vragen gesteld.