Nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Minister Bruins Slot (BZK) beantwoordt vragen over het voorstel van de wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht over de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).

Nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 6 pagina's | 151 kB)