Antwoorden op Kamervragen over karakter en moment Provinciale Statenverkiezingen

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het karakter en het moment van de Provinciale Statenverkiezingen. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.