Kamerbrief met reactie op moties en amendementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) reageren op enkele moties en amendementen van de Tweede Kamer. Het gaat om de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg (WGO) Begrotingsonderzoek, WGO Cultuur, WGO Media en WGO Emancipatie.