Reactie op aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het document gaat over de kabinetsreactie op het rapport 'Bewaken en beveiligen. Lessen uit drie beveiligingssituaties' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

Reactie op aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid (PDF | 6 pagina's | 485 kB)