Kamerbrief over voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Een grijs gebied. Onderzoek naar beleidsmaatregelen voor het tegengaan van segregatie in het onderwijs'. Hij beschrijft daarbij de ontwikkeling van segregatie in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Ook gaat hij in op de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie.

Kamerbrief over voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs (PDF | 5 pagina's | 257 kB)