Antwoord Kamervragen over combineren maatregelen industrie voor reductie van stikstof en CO2

Minister Adriaansens (EZK) geeft  antwoord op vragen over combineren maatregelen industrie ten behoeve van reductie van stikstof en CO2. De leden Bontenbal en Boswijk (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld

Antwoord Kamervragen over combineren maatregelen industrie voor reductie van stikstof en CO2 (PDF | 4 pagina's | 193 kB)