Bijlage 1 - Maatregelenladder BH-G

In dit overzicht staat in welke volgorde maatregelen overwogen worden, geordend van de lichtste tot de zwaarste maatregel in termen van de maatschappelijke impact van de maatregel zelf en rekening houdend met de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen en randvoorwaarden vanuit de Europese verordening.

Bijlage 1 - Maatregelenladder BH-G (PDF | 1 pagina | 230 kB)