Kamerbrief over inburgering

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer met een verzamelbrief inburgering.

Kamerbrief over inburgering (PDF | 10 pagina's | 157 kB)

  1. Statushouders aan het werk
  2. Financieel ontzorgen
  3. Leerbaarheidstoets
  4. AGI ontheffing Wet inburgering 2013 en verlagen aantal examenpogingen
  5. Instroom in de onderwijsroute in 2022
  6. Maatschappelijke diensttijdtrajecten (MDT)
  7. Inburgering van mensen van AOW-gerechtigde leeftijd
  8. Europees Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)
  9. Monitor Basisexamen Inburgering Buitenland 2021
  10. Marktmonitor.