Antwoorden op Kamervragen over Comply or explain en update wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over brief van 22 december 2022 Comply or explain: wetgevingsoverzicht. De vragen zijn in een Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) gesteld. De eerste periodieke update wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland is als bijlage bij deze brief gevoegd. Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Antwoorden op Kamervragen over Comply or explain en update wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland (PDF) | 19 pagina’s | (892 KB)