Afschrift brief Studiefinanciering volgend jaar

Afschrift van een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De brief gaat over de maandelijkse uitkering van de studiefinanciering in 2023.

Afschrift brief Studiefinanciering volgend jaar (PDF | 4 pagina's | 280 kB)