Kamerbrief bij 23e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 23e Voortgangsrapportage (VGR23) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). De rapportage gaat over de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Hij geeft een samenvatting van de wijzigingen en ontwikkelingen sinds de vorige rapportage.

Kamerbrief bij 23e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (PDF | 3 pagina's | 202 kB)