Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023.

Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 (PDF | 4 pagina's | 190 kB)