Kamerbrief met reactie op motie Stoffer over verkennen nadere eisen representativiteit voor ideële belangenorganisaties

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) en anderen. De motie verzoekt de regering om de mogelijkheden te verkennen van het stellen van nadere vereisten voor belangenorganisaties met een ideëel doelmet het oog op de representativiteit.

Kamerbrief met reactie op motie Stoffer over verkennen nadere eisen representativiteit voor ideële belangenorganisaties (PDF | 3 pagina's | 169 kB)