Kamerbrief bij onderzoeksrapport over effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN

Minister Harbers (IenW) stuurt de  Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN'. Het rapport gaat over onderzoek naar technische voorschriften voor binnenschepen die pas vanaf 2035 in werking treden en naar oplossingen voor mogelijke knelpunten. Daarbij gaat de minister in op de aanleiding van het onderzoek, de onderzoeksvragen en het vervolg.

Kamerbrief bij onderzoeksrapport over effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN (PDF | 4 pagina's | 484,97 kB)