De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN

Het rapport gaat over onderzoek naar technische voorschriften voor binnenschepen die pas vanaf 2035 in werking treden en naar oplossingen voor mogelijke knelpunten.

De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN (PDF | 83 pagina's | 1,87 MB)