Antwoorden Kamervragen so Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Staatssecreraris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) Nucleaire Veiligheid van 15 februari 2023.

Antwoorden vragen so Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (PDF | 20 pagina's | 414 kB)