Wetsvoorstel Wet cameratoezicht douane

Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot cameratoezicht en verwerking persoonsgegevens.

Wetsvoorstel Wet cameratoezicht douane (PDF | 26 pagina's | 1,5 MB)