Actuele situatie asielketen

De ontwikkelingen op het terrein van asiel en migratie volgen elkaar in hoog tempo op. Hoewel lang niet alle ontwikkelingen voorspelbaar zijn, wil het kabinet inspelen op de opgave waar wij voor komen te staan. De asielinstroom en de druk op de migratieketen nemen verder toe, maar het kabinet is ervan overtuigd dat we deze opgave met vereende krachten en een resultaatgerichte instelling het hoofd kunnen bieden.

TK Actuele situatie asielketen (PDF) | 12 pagina's | (191,3 KB)

TK Beslisnota bij Kamerbrief inzake de actuele situatie asielketen (PDF) | 3 pagina's | (117,2 KB)

TK Bijlage 1 Nadere toelichting MPP cijfers (PDF) | 4 pagina's | (77,27 KB)

TK bijlage 2 Datavisualisatie MPP 2023 1 (PDF) | 6 pagina's | (758,03 KB)

TK Bijlage 3 Analyse Uitvoering motie Brekelmans inzake verklaring Nederlandse inwilligingspercentages (PDF) | 10 pagina's | (197,62 KB)

TK bijlage 4 Data analyse inwilligingspercentage asiel 2022 (PDF) | 10 pagina's | (954,11 KB)

TK Bijlage 5 Nadere toelichting maatregelen landenbeleid (PDF) | 3 pagina's | (127,3 KB)