Conceptregeling over verlenging subsidiemodule BMKB

Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten.

Bijlage regeling minister EZK tot wijziging van de regeling nationale EZK en LNV subsidies BMKB (PDF) | 3 pagina's | (125,43 KB)