Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van uitwassen in het informeel onderwijs. Hij gaat daarbij in op de resultaten van de verkenning over toezicht op informeel onderwijs. Ook bespreekt hij het toewerken naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen.

Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs (PDF | 18 pagina’s | 245 kB)