Stand van zaken Nevele arrest

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft de stand van zaken van de opvolging van de acties voortvloeiend uit het Nevele-arrest. Het arrest Nevele is het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-Hof) van 25 juni 2020. Hierin is geconcludeerd dat voor de Vlaamse algemene milieuregels voor windturbines een plan-mer had moeten worden uitgevoerd op grond van de smb-richtlijn.

Stand van zaken Nevele arrest (PDF | 7 pagina's | 358 kB)