Kamerbrief bij concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Dit is onderdeel van het startpakket in het kader van het programma NOVEX voor de ruimtelijke puzzel in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. Hij geeft een toelichting.

Kamerbrief bij concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 2 pagina's | 187 kB)