Antwoorden op Kamervragen over effecten emissiearme mestaanwending op bodemleven

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de effecten van het emissiearm toepassen van mest op bodemleven. Het Tweede Kamerlid Mulder (PVV) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over effecten emissiearme mestaanwending op bodemleven