Antwoorden feitelijke vragenlijst inzake het Jaarverslag ministerie OCW 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op feitelijke vragen over het Jaarverslag 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Antwoorden feitelijke vragenlijst inzake het Jaarverslag ministerie OCW 2022