Kamerbrief over planning voor net op zee en IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing in de planning voor het net op zee. De kavels Alpha en Beta in het windenergiegebied IJmuiden Ver zijn de eerstvolgende kavels die worden vergund.

Kamerbrief over planning voor net op zee en IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta