Wijziging subsidieregeling scholing en re-integratie personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen

Deze wijzigingsregeling gaat over de subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen vanwege verlenging van de regeling en toevoeging van een nieuw cohort.

Wijziging subsidieregeling scholing en re-integratie personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen