Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting Nationaal Groeifonds 2023

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting Nationaal Groeifonds 2023