Verzamelbrief Luchtvaart

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende onderwerpen op het gebied van luchtvaart. Daarbij gaat hij in op de uitvoering van een aantal toezeggingen en moties aan de Kamer.

De brief gaat over de volgende onderwerpen:

  • regionale Luchthavens;
  • motorstoring tijdens initiële klimfase, Boeing 747-412BCF, Meerssen;
  • onbemande luchtvaartuigen in civiel gecontroleerd luchtruim;
  • de beleidsevaluatie examinering en opleidingen;
  • de evaluatie van de tijdelijke subsidieregeling Stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol (KDC);
  • de integratie militaire en civiele luchtverkeersdienstverlening (1ATM);
  • de rapporten van de de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over reactivatie vliegtuigen na coronaperiode.