Nader rapport wetsvoorstel kind draagmoederschap en afstamming

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport bevat het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

Bijlagen