Aanbiedingsbrief Eerste Kamer beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2023-2026

Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Eerste en Tweede Kamer het beleidsplan van de Koninklijke Bibliotheek 2023-2026. Ook sturen zij een afschrift van hun reactie aan de voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek (KB).